Håndbog 2: Forvaltning af Kirken


Titel Side Lyt Download

Indholdsfortegnelse

   
 2010 Håndbog 2 
 Indledning 
 1. Familien og Kirken ifølge Guds plan 
 2. Præstedømmets principper 
 3. Ledelse i Jesu Kristi Kirke 
 4. Menighedsrådet 
 5. Arbejdet med frelse i menigheden og i staven 
 6. Velfærdsprincipper og lederskab 
 7. Det Melkisedekske Præstedømme 
 8. Det Aronske Præstedømme 
 9. Hjælpeforeningen 
 10. Unge Piger 
 11. Primary 
 12. Søndagsskolen 
 13. Aktiviteter 
 14. Musik 
 15. Stavsorganisation 
 16. Enlige medlemmer 
 17. Overensstemmelse og tilpasning 
 18. Møder i Kirken 
 19. Kaldelser i Kirken 
 20. Præstedømmets ordinancer og velsignelser 
 21. Udvalgte retningslinjer i Kirken 
 Tillæg: Liste over citerede materialer